.htaccess Localhost .htaccess Kullanım Kalıcı Bağlantı Permalink

Loocalhost projeler geliştirirken permalink ayarı yaptığımızda genelde hata verir. Çünkü apach de bu ayar normalde kapalı gelir. Aktifleştirmesi çok asit.
Hemen her localhost dağıtımında aynı yerde bulunur.

apache/conf/httpd.conf yolundaki httpd.conf dosyasını açıyoruz

Artık permalink-kalıcı bağlantı ayarı yapabilirsiniz ve htaccess kullanabilirsiniz.

Yorumlar