Linux PHP Upload Yükleme Boyutu

php.ini içerisinde ve muhtemelen “/etc/php5/apache2” yolundaki dosyayı düzenlemeniz gerekir.

Normalde bu ayarlar 2M (megabayt) biçiminde olur istediğiniz boyuta ayarlayın.

Beyin bedava..

Yorumlar